For å kunne danne seg et bildet av arbeidsmiljøet og igangsette adekvate tiltak er det er viktig å måle støyen på arbeidsplassen. Dette kan gjøres på forskjellige måter men vanligst er ved hjelp av bærbare støymålere. Målingene foregår med forskjellige intervaller for å beregne gjennomsnittstøy i en gitt tidsperiode.

Man kan også måle impulsstøy for å få et bilde av støyen på sitt verste eks. smell.