Namsos Audiosenter AS tilbyr støykurs med informasjon forskjellige temaer rundt støy, om hvilke tiltak som er påkrevet samt arbeidsgivers plikter etter Arbeidsmiljøloven. Kurset retter seg først og fremst mot HMS tjenesten, verneombudet og arbeidsgivere.

Kurset vil inneholde informasjon om hvilke plager som følger støyeksponering og om hvordan dette påvirker arbeidsevnen. Det vi også fortelle om hva kan man gjøre som arbeidstaker, hva arbeidsgiver skal gjøre, hvilke tiltak som er adekvat samt om hva som er viktig å vektlegge for HMS tjenesten.

Vi kan også bidra til å kartlegge støyproblematikken i bedriften og gi råd og veiledning.