Spesialsortimentet for generiske ørepropper har i 2019 gått til Hørselaben AS. Namsos Audiosenter AS vil i denne sammenheng være underleverandør.

Hvis noen ønsker å lage propper på gamle avstøp kan bestillingen sendes til oss direkte.

Definisjonen er som følger:

  • Barn under 18 år
  • Personer med minst 60 dB nedsatt hørsel
  • Luftledningterskel ved 500-1000-2000 Hz
  • Mekaniske tap v/50 dB luft/ben gap ved samme frekvenser
  • Radikalopererte/mastoidektomerte.