Vi utfører reparasjoner på de fleste høreapparater etter Takst 1 reglene i NAV. I tillegg er vi representant for Interton høreapparater i Norge. Alle reparasjoner for dette apparatmerke skal sendes Namsos Audiosenter.

Hvis vi selv ikke kan utføre reparasjonene blir de videresendt til produsent. I Norge er høreapparatreparasjoner kostnadsfri for bruker.

Send apparatet til oss:
Namsos Audiosenter AS
PB 504 Sentrum
7801 Namsos